Díky mnohaletým zkušenostem se naše firmě věnuje i demolicím objektů, které skutečně vyžadují maximální znalost stavební historie, postupy výstaveb, skladby konstrukcí, aby mohla být demolice provedena s maximální přesností a bez jakéhokoliv vlivu na okolní zástavbu. Je nutné provést přesné sondážní práce, vyhodnotit a stanovit nejlepší a nejbezpečnější způsoby postupu demolice. Jediný chybný krok či neznalost konstrukce může způsobit fatální následky s ohrožením zdraví lidí či v lepším případě jen škody na majetku.

  • Categories: Ochoz u Brna, Výstavba hal