Stávající administrativní halu jsme doplňovali o klimatizační jednotky, aby bylo možné komfortně užívat kancelářské prostory i v období největších letních veder. Nejdříve jsme doplnili vnitřní jednotky do jednotlivých kanceláří. Poté jsme upravili stávající zavěšený strop místností a posuzovali statiku haly, abychom mohli na střechu umístit nosný rám pro venkovní jednotky klimatizací a přitížit tak stávající nosný skelet. Vše proběhlo bez narušení vzhledu haly.

  • Categories: JULI Motorenwerk s.r.o., Moravany u Brna, Výstavba hal