Nadstavba mateřské školy

HALOVÉ OBJEKTY > Projects > Hustopeče > Nadstavba mateřské školy

Pro našeho spolupracujícího obchodního partnera jsme realizovali ocelovou nadstavbu druhého patra na původní železobetonový skelet mateřské školy. Jelikož nebyla dostatečná původní dokumentace od železobetonového skeletu, který se realizoval před x-desítkami let, bylo nutné staticky posoudit původní konstrukci a navrhnout speciální kotvení nadstavby, pomocí ocelových botek vařených na obnaženou výztuž původního železobetonového skeletu, tak aby nedošlo k poškození původních výztuží a stávající únosnosti původní konstrukce.

  • Categories: Hustopeče, Výstavba hal