Do stávajícího provozu MB TOOL jsme vestavěli jeřáb o nosnosti 6 tun, který obsluhuje novou technologickou linku. Stávající železobetonový skelet jsme nemohli využít, proto jsme museli vestavět novou ocelovou konstrukci dráhy a na ni následně umístit nosný most jeřábu. Konstrukci jsme navrhli tak, aby bylo možné i v budoucnu prodlužovat jeřábovou dráhu a jeřáb se tak dal využít i ve zbytku haly.

  • Categories: MB TOOL s.r.o., Prostějov, Výstavba hal