Výrobní hala s administrativou

HALOVÉ OBJEKTY > Projects > Újezd u Brna > Výrobní hala s administrativou

U této haly jsme prováděli kompletní dokumentaci pro stavební povolení a následně jsme i generálním dodavatelem stavby. Samotná projekce byla složitější než realizace, protože se musela vyprojektovat demolice stávajícího objektu na pozemku, dále pozemek leží na pomezí katastru tří obcí, takže sítě a přípojky náleží pod jinou obec než místo samotné haly a v těsné blízkosti je železniční trať. Muselo se řešit speciální vsakování dešťových vod na pozemku, aby to neovlivnilo přilehlou železniční trať.  V současnosti máme zrealizované základové piloty, ocelový nosný skelet, hutněné vrstvy pod podlahy, opláštění haly – stěny a střecha, výplně otvorů a soustředíme se na vnitřní interiéry.

  • Categories: Újezd u Brna, Výstavba hal