Výrobní hala s administrativou

HALOVÉ OBJEKTY > Projects > Konice > Výrobní hala s administrativou

Pro velmi dobrého investora jsme realizovali spodní stavbu pod touto halou – terénní úpravy, založení stavby, kanalizace, vsaky, podlahy v hale a administrativě. Nyní pokračujeme v dodávce protlaků, garážového stání, zpevněných ploch a komunikací.

  • Categories: Konice, Výstavba hal