Výstavba skladu osiv + zázemí pro zaměstnance

HALOVÉ OBJEKTY > Projects > Výstavba hal > Výstavba skladu osiv + zázemí pro zaměstnance

Právě realizujeme výstavbu skladu osiv se zázemím pro zaměstnance. Investor nás původně oslovil na úpravu projektu, protože původní projekt byl mimo finanční možnosti a představu investora. My jsme, ale před projektem (abychom neopakovali chybu původního projektanta) prvně udělali investorovi návrh úprav řešení a aktualizovanou cenu za realizaci. Bylo to v době těsně před velkým zvyšování cen ve stavebnictví roku 2021. Cena byla v rámci možností investora a tak se hned přistoupilo k podepsání smlouvy (aby se vše objednalo za nezvýšené ceny) a upravený projekt pro změnu stavby se vytvářel až po podpisu smlouvy. Jedná se o přístavbu ke stávajícím halám, kde má dojít k rozšíření skladovacích kapacit. Jelikož je požadována vyšší únosnost podlah a původní zemina zde byla spíše takovou skládkou z dob minulých (od železnice až po uložení všemožného odpadu) bylo zde použito 104 kusů štěrkových pilot pod samotnou podlahu pro zvýšení únosnosti podloží. V současnosti je postavená prefabrikovaná železobetonová konstrukce a začátkem roku 2022 dojde k dokončení haly.

  • Categories: Výstavba hal, Židlochovice